Sildre scenekunst

Recent Posts

Pause i teatergruppene høsten 2018

Etter at Margit reiste til Oslo, så stod teatergruppene uten instruktør høsten 2018. En intens søken etter erstatning førte ikke frem desverre, og teatergruppene har derfor pause høsten 2018. Etter jul er det gode kandidater til å overta gruppene, og det planlegges med oppstart igjen i januar 2019.

Margit takker for seg (foreløpig?)

Margit som har vert instruktør for teatergruppene det siste året skal studere i Oslo til høsten. Hun kan derfor ikke ha teatergruppene høsten 2018 og våren 2019. Det jobbes med å finne en erstatter for Margit. Tusen takk Margit for tiden du har jobbet med teaterbarna på Bønes!

More Posts