Litt om Sildre scenekunst

Sildre scenekunst ble etablert i 2014 av Ingvild Kivijärvi Hals. Sommeren 2019 ble Sildre scenekunst omorganisert til en frivillig organisasjon med et styre som står for drift.

Instruktører blir leid inn på semesterbasis, og det blir også leid inn ekstra ressurser til forestillinger etc.

Hovedformålet er å drive med scenekunst i form av teater og musikk. Dette inkluderer også opplæring og kursing i disse fagene.

Sildre scenekunst driver i dag 2 teatergrupper for barn hver uke i Bønes Arena. I tillegg til prosjektbaserte oppdrag innenfor media og musikk.

Sildre scenekunst mottar støtte fra Bergen kommune, og har også mottatt støtte fra Fana sparebank.